Egzamin na kyu junior i senior-01.2012

Miniony tydzień obfitował w wydarzenia w naszym klubie. W środę miał miejsce rekordowy pod względem frekwencji egzamin na stopnie kyu prowadzony przez shihan Krzysztofa Borowca, pozytywnie zaliczony przez wszystkich zdających senpai. W piątek odbył się wspólny trening z sekcją z Głowna zakończony przedstawieniem „Car kruków” wykonanym przez Impresariat Artystyczny „Pacuś”. Zwieńczeniem wieczoru była wizyta niespodziewanego gościa z Laponii z workiem pełnym prezentów…

Osu.