Pokaz ŁKKK w DOJO GKJ w Łodzi

Pokaz GKJ, walka w formule kick-boxingu i boksu

W dniu 07.09.2017 kilku członków grupy pokazowej ŁKKK w osobach: sensei Sławek, senpai Marcin, senpai Maciej i senpai Adrian przeprowadziło pokaz pełnokontaktowych sztuk walki w Zespole Szkół GKJ. Szkoły GKJ są naszym partnerem a także objęte są naszym patronatem od początku tego sezonu.
Dwa dynamiczne i intensywne pokazy, składały się z prezentacji naszych głównych bloków szkoleniowych, które realizujemy od sezonu 2016/2017.
Główna linia szkoleniowa karate kyokushin/shinkyokushin oraz treningi uzupełniające z kick-boxingu i boksu.
Podczas pokazu przekazaliśmy młodzieży z GKJ kluczowe korzyści, jakie można osiągnąć dzięki treningowi w/w sztuk walki, którymi są sprawność, siła witalna, bezpieczeństwo osobiste, osiąganie życiowych sukcesów.
Podkreślaliśmy szczególną rolę i znaczenie w rozwoju osobistym jaką spełniają fundamentalne i niezmienne w karate kyokushinkai/ shinkyokushinkai wartości. Do których często odwoływał się Sosai Masutatsu Oyama bazując na Kodeksie Samuraja Bushido oraz przysiędze Dojo czyli Dojo Kun Kyokushin. Zapraszamy do Galerii ŁKKK 

Składamy szczególne podziękowania na ręce właściciela GKJ, Pani Grażynie Kaźmierczak – Jakubiak, za umożliwienie rozpowszechniania tej pięknej i szlachetnej sztuki walki wśród naszej młodzieży.

Osu!