1 kyu junior i senior

1 kyu senior Brązowy pas, czarny pagon, minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu, stopień senior powyżej 16 lat
1.1 kyu junior I część-brązowy pas +1 czarny pagon+1 czerwony pagon. Stopień junior poniżej 16 lat
1.2 kyu junior II część- brązowy pas +1 czarny pagon+2 czerwone pagony. Stopień junior poniżej 16 lat
UDERZENIA Ryuto ken suki (jodan, chudan)/Naka Yubi ippon ken (jodan, chudan)/Oya yubi ippon ken
BLOKI Kake uke (jodan, chudan)/Chudan haito uchi uke
KOPNIĘCIA Jodan uchi haisoku geri/Oroshi uchi kakato geri/Oroshi soto kakato geri/Yoko tobi geri
 KATA Yantsu/Tsuki no kata
IPPON KUMITE  Atak: Zenkutsu-Dachi, Seiken Oi Tsuki Chudan                                                                             Obrona: Kokutsu-Dachi, Chudan Haito Uchi Uke
Kontra: Jodan Haisoku Mawashi Geri
 KUMITE Jiyu Kumite: 15 walk z przeciwnikiem zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów
RENRAKU  Część 1: seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, seiken chudan oi tsuki, seiken gyaku shita tsuki,
Część 2: oi mawashi geri haisoku jodan (przednia noga), seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, mawashi geri haisoku jodan (tylna noga)
TESTY SPRAWNOŚCI   Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagi na bezpieczeństwo zadającego.