10 kyu junior i senior

                        10 kyu senior Pomarańczowy pas, minimum 2 miesiące ciągłego treningu, stopień senior powyżej 16 lat
10.1 kyu junior I część-pomarańczowy pas, 1 czerwony pagon. Stopień junior poniżej 16 lat
10.2 kyu junior II część-pomarańczowy pas, 2 czerwone pagony. Stopień junior poniżej 16 lat
 OGÓLNE Znaczenie Karate-Do oraz Shinkyokushinkai. Właściwy sposób składania Karate-Gi.         Właściwy sposób noszenia Karate-Gi. Etykieta Dojo. Ogólne ćwiczenia rozciągające i kondycyjne.
 POZYCJE

Yoi Dachi. Fudo  Dachi.Zenkutsu Dachi.

 UDERZENIA Seiken oi tsuki (chudan, jodan, gedan). Seiken morote tsuki (chudan, jodan, gedan)
 BLOKI Seiken jodan uke. Seiken mae gedan barai. Seiken mae juji gedan barai.
 KOPNIĘCIA Hiza ganmen geri. Kin geri
 KATA

Kihon kata Sono ichi/ Kihon kata Sono ni

IPPON KUMITE Atak: Zenkutsu-Dachi, Seiken oi tsuki jodan. Obrona: Zenkutsu-Dachi, Seiken jodan Uke. Kontra: Kin geri
 TESTY SPRAWNOŚCI Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagi na bezpieczeństwo zadającego.