3 kyu junior i senior

3 kyu senior Zielony pas, brązowy pagon, minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu, stopień senior powyżej 16 lat
3.1 kyu junior I część-zielony pas + 1 brązowy pagon+1 czerwony pagon. Stopień junior poniżej 16 lat
3.2 kyu junior II część- zielony pas + 1 brązowy pagon+ 2 czerwone pagony. Stopień junior poniżej 16 lat
POZYCJE Kake dachi
 UDERZENIA Chudan hiji ate/Chudan mae hiji ate/Age hiji ate (jodan, chudan)/Ushiro hiji ate/Oroshi hiji ate
 BLOKI Shuto juji uke (jodan, gedan)
KOPNIĘCIA Mae Kakato geri (jodan, chudan, gedan)
KATA Pinan Sono Yon
IPPON KUMITE  Atak: Zenkutsu Dachi, Seiken oi tsuki jodan, Obrona: Zenkutsu Dachi, jodan Shuto juji uke, Kontra: Kokutsu Dachi, Ushiro Hiji Ate
KUMITE   Jiyu Kumite: 10 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów
TESTY SPRAWNOŚCI Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagi na bezpieczeństwo zdającego.