5 kyu junior i senior

5 kyu senior Żółty pas, zielony pagon, minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu, stopień senior powyżej 16 lat
5.1 kyu junior I część-żółty pas, 1 zielony + 1 czerwony pagon. Stopień junior poniżej 16 lat
5.2 kyu junior II część- żółty pas, 1 zielony pagon+2 czerwone pagony. Stopień junior poniżej 16 lat
POZYCJE Moro ashi dachi
 UDERZENIA Shotei Uchi (jodan, chudan, gedan)/ Jodan Hiji ate
 BLOKI Shotei Uke (jodan, chudan, gedan )
KOPNIĘCIA Mawashi geri chudan (chusoku, haisoku)/Ushiro geri (chudan, lub gedan) 3 sposoby
KATA Pinan sono san
IPPON KUMITE  Atak: Zenkutsu-Dachi, Seiken oi tsuki jodan/Obrona: Zenkutsu-Dachi, Shotei uke jodan/Kontra: Moro Ashi Dachi, shotei uchi chudan
KUMITE Jiyu Kumite, 6 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów
TESTY SPRAWNOŚCI Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagi na bezpieczeństwo zadającego.