6 kyu junior i senior

6 kyu senior Żółty pas, minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu, stopień senior powyżej 16 lat
6.1 kyu junior I część-żółty pas, 1 czerwony pagon. Stopień junior poniżej 16 lat
6.2 kyu junior II część- żółty pas, 2 czerwone pagony. Stopień junior poniżej 16 lat
POZYCJE Tsuru ashi dachi
 UDERZENIA Uraken shomen ganmen uchi/Uraken sayu ganmen uchi/Uraken hizo uchi/Uraken ganmen oroshi uchi/Uraken mawashi uchi/Nihon nukite (uderzamy w przód- Me tsuki)/Yonhon nukite (jodan, chudan)
 BLOKI Seiken juji uke (jodan, gedan)
KOPNIĘCIA Kansetsu geri sokuto/Yoko geri sokuto chudan/Mawashi gedan geri (chusoku, haisoku)
KATA Pinan sono ni
IPPON KUMITE  Atak: Zenkutsu Dachi, Nihon Nukite jodan/Obrona: Zenkutsu Dachi, Seiken juji uke jodan /Kontra: wysunięcie w przód do Sanchin Dachi, uraken Shomen Ganmen Uchi
KUMITE Jiyu Kumite, 5 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów
TESTY SPRAWNOŚCI Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagi na bezpieczeństwo zadającego.