9 kyu junior i senior

                      9 kyu senior Pomarańczowy pas, niebieski pagon, minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu, stopień senior powyżej 16 lat
9.1 kyu junior

I część-pomarańczowy pas, 1 niebieski pagon, 1 czerwony pagon. Stopień junior poniżej 16 lat

9.2 kyu junior II część-pomarańczowy pas, 1 niebieski pagon, 2 czerwone pagony. Stopień junior poniżej 16 lat
 OGÓLNE Historia Karate-Do oraz Shinkyokushinkai/Znaczenie Kanku
 POZYCJE Sanchin Dachi/Kokutsu Dachi/Musubi Dachi
 UDERZENIA Seiken ago uchi/Seiken gyaku tsuki (chudan, jodan, gedan)
 BLOKI Seiken chudan uchi uke/Seiken chudan soto uke
 KOPNIĘCIA Mae geri chudan chusoku
 KATA Taikyoku Sono ichi/Taikyoku Sono ni
ĆWICZENIA Z ODDECHEM  Nogare
IPPON KUMITE Atak: Zenkutsu Dachi, Seiken oi tsuki chudan. Obrona: Zenkutsu Dachi, Seiken chudan uchi uke, Kontra: Seiken gyaku tsuki jodan
 RENRAKU Seiken gyaku tsuki (chudan lub jodan), mae geri chudan chusoku, powrót do pozycji walki
 TESTY SPRAWNOŚCI Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagi na bezpieczeństwo zadającego.