II Seminarium Polskiej Organizacji Shinkyokushin we Wrocławiu-08.2011

Podczas II Seminarium Polskiej Organizacji Shinkyokushin we Wrocławiu senpai Sławomir Rybiński zdał egzamin na stopień mistrzowski 1 DAN. Całkowicie odmienna  formuła w szczególności w zakresie kumite,  stawiała przed zdającymi zdecydowanie wyższe wymagania, a poziom tegorocznego sprawdzianu znacznie przewyższał dotychczasowe egzaminy. Po zakończeniu Seminarium nasz Branch Chief shihan Krzysztosz Borowiec opublikował komunikat następującej treści.

„W ramach Seminarium odbył się kurs sędziowski prowadzony przez sensei  Goncharenkę i sensei Remigiusza Karpińskiego. Kurs ukończyło pozytywnie 60 osób. Wszyscy otrzymali stosowne certyfikaty. Przeprowadzony został także trening kata kadry Polski.

Podczas seminarium odbył się dwudniowy egzamin na stopnie kyu i stopnie mistrzowskie DAN. Przed zdającymi egzaminatorzy postawili bardzo wysokie wymagania. Dla wielu osób było to dużym zaskoczeniem, ale fakt ten świadczy o wysokim poziomie, który reprezentuje nasza organizacja.
Egzamin w sumie trwał blisko 3,5 godziny. Walki były oceniane przez sędziów w analogiczny sposób, jak na zawodach karate. Jeśli uczestnik miał 5 walk przegranych, to mimo pozytywnie zdanego egzaminu technicznego nie zaliczał egzaminu końcowego. 70% zdających zaliczyło egzamin, co należy uznać na wynik satysfakcjonujący.

W programie seminarium przeprowadzone zostały treningi z kata, kihon, elementów walki oraz wiele ćwiczeń ogólnorozwojowych i sprawnościowych.
Program Seminarium był bardzo urozmaicony i wartościowy. Słowa uznania i gratulacje należą się Komitetowi Organizacyjnemu Seminarium w osobach: sensei Jacka Baranowskiego, Wiesława Gwizda, Wojciecha Radziewicza. Osobne podziękowania należą się sensei Jackowi Lamotowi za pomoc w organizacji seminarium.

Z satysfakcją podkreślamy, że w drugim seminarium wziął udział po raz pierwszy w naszym gronie jeden z  czołowych Polskich trenerów karate, ceniony i znany shihan Bogusław Jeremicz, który dołączył do organizacji SHIN wraz z 47 dojo z całej Polski.W tej chwili jesteśmy trzecią organizacja na świecie po Japonii i Rosji, skupiając  110 dojo.W II Seminarium we Wrocławiu uczestniczyło ogółem 230 osób. Zarząd EKO, doceniając nasz dotychczasowy wysiłek przyznał nam organizację Mistrzostw Europy Open w 2012 roku. Z faktu tego jesteśmy dumni i jednocześnie pełni zapału.

Prezes PZKK
Krzysztof Borowiec”